Aktualności

01

Przedsiębiorstwa dostaną więcej czasu na przygotowanie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów zdecydowało o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.

– Preferencja ma objąć firmy prywatne, jednostki publiczne i organizacje non-profit. Decyzja o wydłużeniu terminu na dopełnienie obowiązków sprawozdawczych podyktowana jest przedłużającą się pandemią i negatywnymi jej skutkami, z którymi muszą mierzyć się firmy – wyjaśnia Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Zgodnie z ministerialną zapowiedzią terminy mają być wydłużone dla jednostek sektora:

  • prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Rozporządzenie, które tę zmianę wprowadzi jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN