Aktualności

01

Przedsiębiorcy będą mogli podjąć współpracę ze skarbówką

Do Sejmu trafił projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Przewiduje on m.in. wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji Programu Współdziałania. Umowę taką będą mogli zawierać przedsiębiorcy z administracją skarbową. – Celem tych regulacji ma być zmniejszenie ryzyka nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. Współpraca w ramach Programu ma być oparta na zasadzie dobrowolności oraz wzajemnego zaufania, zrozumienia i transparentności. W Ordynacji podatkowej mają znaleźć się jedynie ramowe przepisy regulujące tę instytucję. Szczegółowy kształt współpracy między podatnikiem a skarbówką zostanie wypracowany w praktyce – wyjaśnia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, uczestniczący w konsultacjach Ministerstwa Finansów dotyczących Programu Współdziałania.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN