Aktualności

01

Program Współdziałania. Są pierwsze dokumenty

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dokumentów z konsultacji w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania. Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 26 maja.

Przedstawione materiały to efekt konsultacji podatkowych przeprowadzonych w 2019 r. w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania. Konsultacje miały doprowadzić do wypracowania najważniejszych ram Programu, m.in. w zakresie:

  • ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, których skuteczność i adekwatność wdrożenia i funkcjonowania ma być oceniana przed podpisaniem umowy pomiędzy podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz w trakcie jej trwania;
  • przyjęcia zasad audytu podatkowego i niezależnego audytu funkcji podatkowej;
  • przyjęcia zasad współpracy po podpisaniu umowy o współdziałanie.

Wśród opublikowanych dokumentów znalazły się:

  1. Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.
  2. Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania wraz z załącznikami:
  • Otwarty katalog rodzajów ryzyka podatkowego opracowany na potrzeby niezależnego audytu funkcji podatkowej.
  • Praktyczny poradnik w zakresie metod doboru próby w audycie podatkowym i niezależnym audycie funkcji podatkowej w ramach Programu Współdziałania.
  • Otwarty katalog zdarzeń podlegających raportowaniu w ramach Programu Współdziałania.

– Przypomnijmy, że Program Współdziałania to forma stałej i aktywnej współpracy podatników z administracją skarbową. Dzięki niej przedsiębiorca ma zyskać na co dzień pewność co do swoich rozliczeń podatkowych w ramach ścisłej i bieżącej współpracy z KAS. Kluczowe jest więc ustalenie jasnych i klarownych zasad uczestniczenia w nim, aby były one dostosowane do potrzeb uczestników Programu. Program Współdziałania to nowa instytucja w polskiej rzeczywistości prawnej, która z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach. Dobrze, że również polscy przedsiębiorcy będą mogli z niej korzystać, a relacje urzędników i podatników wejdą na wyższy, bliższy i w założeniu zdecydowanie lepszy poziom otwartej, bieżącej współpracy. To niezwykle potrzebne, zwłaszcza w trudnych czasach po pandemii, z którymi będą musieli się mierzyć przedsiębiorcy. Otwarcie się KAS na taką formę współpracy zdecydowanie zasługuje na uznanie – komentuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN