Aktualności

01

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT i innych ustaw

Przewiduje ona m.in. wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zakłada także zmianę systemu stawek VAT oraz wprowadza zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników i wiążącą informację stawkową.

Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners przypomina, że mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy przy regulowaniu należności z faktury, w której kwota należności ogółem stanowi co najmniej 15 tys. zł oraz gdy faktura ta dotyczy towarów bądź usług szczególnie podatnych na oszustwa podatkowe. Lista takich towarów i usług znajduje się w dodanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

– Zmieni się też solidarna odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe zbywcy. Odpowiedzialnością tą objęte będą dostawy towarów poniżej kwoty 15 tys. zł wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 15, do których nie zastosowano mechanizmu podzielonej płatności – dodaje Andrzej Kapczuk. Co do zasady ustawa wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN