Aktualności

01

Pożyczki wewnątrz grupy kapitałowej

Podmioty powiązane mogą udzielać sobie pożyczek w ramach grupy kapitałowej. Podpisanie umowy i skorzystanie z tych środków może spowodować obowiązki w zakresie dokumentowania cen transferowych. Aby jednak tak się stało, muszą być spełnione pewne przesłanki. Jakie? Wyjaśnia w wywiadzie dla portalu fpg24 Cyprian Werykowski – doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Kwestia rozliczania pożyczek między podmiotami powiązanymi była ostatnio przedmiotem dość ciekawej interpretacji podatkowej. Zanim jednak przejdziemy do jej omówienia, czy możemy przypomnieć, kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi?

Definicja zawarta w przepisach ustawy jest dość skomplikowana, ale można w dużym uproszczeniu wskazać, że jeśli mówimy o podmiotach powiązanych, to są to podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, np. poprzez odpowiedni udział w kapitale lub powiązania osobowe.

A o jakich obowiązkach mówimy w zakresie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych?

Te obowiązki zostały określone w ten sposób, że podmioty powiązane są zobowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy (w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego) w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych, tj. takich, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W takim razie powinniśmy jeszcze wspomnieć o limitach ustawowych, od których wypełnienie obowiązków sprawozdawczych zależy.

To prawda. Przepisy precyzują bowiem, że lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym wskazane w ustawie progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej.
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej.
3) 2 000 000 zł – w przypadku pozostałych transakcji, w tym usługowych.

Warto też dodać, że podmioty powiązane zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia takiej dokumentacji składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika (w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego) informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra finansów, tj. formularze TPR-C lub TPR-P.

Cały wywiad: Pożyczki wewnątrz grupy kapitałowej [NASZ WYWIAD Z CYPRIANEM WERYKOWSKIM] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN