Aktualności

01

Powrót do niższych stawek VAT jeszcze nie teraz

Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID – 19. Wśród rozwiązań w niej zawartych jest to odraczające powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%.

Decyzja o ponownym przesunięciu powrotu do niższych stawek VAT to skutek pandemii wywołanej koronawirusem.

– Sytuacja ekonomiczna i gospodarcza nie pozwala na obniżenie podatków, a tym samym zmniejszenie wpływów budżetowych. Co więcej, powrót do stawek niższych w VAT będzie możliwy po spełnieniu pewnych warunków – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Przepisy wspomnianej ustawy zakładają, że powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa w standardowej wersji (art. 112aa ustawy o finansach publicznych),
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

– W konsekwencji obniżka VAT będzie ściśle związana z dobrą sytuacją finansów publicznych. A ta – niestety – w najbliższej, a może i dłuższej przyszłości – raczej zbyt optymistyczna nie będzie – komentuje Andrzej Kapczuk.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN