Aktualności

01

Polski Ład: Będą uproszczenia w cenach transferowych

Do 2 lipca można zgłaszać uwagi do kolejnego pakietu zmian podatkowych, które mają być wprowadzone od przyszłego roku w ramach programu Polski Ład. Tym razem wśród planowanych modyfikacji są te dotyczące cen transferowych.

– Jak podaje MF celem zmian w obszarze cen transferowych jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie istniejących regulacji lub procedur. To słuszne założenia, gdyż przedsiębiorcy oczekują przepisów, które bez zbędnych formalności można stosować w praktyce – stwierdza Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Wśród planowanych zmian jest m.in. likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR).

– To oznacza, że podatnik będzie składał jeden formularz – dodaje Cyprian Werykowski.

Ma zostać też wprowadzona możliwość odstąpienia od sporządzania przez podmioty analizy porównawczej/zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników będących mikro/małym przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż kontrolowane, zawierane przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z raju podatkowego.

– Wydłużone zostaną też pewne terminy. Przykładowo przedsiębiorcy będą mieć 14 dni na przedłożenie lokalnej dokumentacji na żądanie organu podatkowego. Dłuższy ma być też termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Będzie się ją sporządzać do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na złożenie informacji o cenach transferowych zostanie wydłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu – wskazuje Cyprian Werykowski.

Jak podaje MF nowe przepisy zwolnią podatników z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji w zakresie transakcji safe harbour dotyczących pożyczek, kredytów i obligacji. Ma istnieć także zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji tzw. czystego refakturowania. Ponadto doprecyzowany ma być również zakres analizy cen transferowych wymaganej na potrzeby lokalnej dokumentacji dotyczącej umowy spółki niebędącej osobą prawną.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN