Aktualności

01

Podatnik VAT musi podać NIP do paragonu, aby otrzymać fakturę

Od początku 2020 r. w sytuacji, gdy sprzedaż została zarejestrowana w kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się tylko wtedy, gdy paragon zawiera NIP.

Oznacza to, że podatnik VAT nie otrzyma faktury, jeśli wcześniej został dla niego wydany paragon bez NIP. Zatem w sytuacji, gdy kupujący jest podatnikiem VAT i chce otrzymać fakturę VAT, musi przy paragonie do 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura. Jeśli wartość paragonu jest wyższa niż 450 zł brutto (100 euro) trzeba podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP można będzie wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

– Wspomniane reguły obowiązują od 1 stycznia 2020 r. W konsekwencji, do paragonu fiskalnego bez NIP, który dokumentuje sprzedaż zarejestrowaną wkasie fiskalnej do 31 grudnia 2019 r., sprzedawca może wystawić fakturę z NIP. Klient ma prawo ująć ją w prowadzonej przez siebie ewidencji dla celów podatkowych – wyjaśnia Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN