Aktualności

01

Podatku może nie być ani przed upływem czterech lat, ani po nim

Spółka, która zrezygnuje z estońskiego CIT, zapłaci podatek dopiero, gdy wypłaci wypracowany zysk. To korzystne dla spółek deweloperskich i start-upów – komentują eksperci na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Odnoszą się w ten sposób do interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.112.2022.1.BS).

Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners poproszony przez redakcję o komentarz zwraca uwagę, że opisywana interpretacja potwierdza ważną rzecz, a mianowicie fakt, iż z preferencji opodatkowania dochodów według systemu estońskiego można korzystać będąc w nim niekoniecznie cztery lata. Cztery lata stanowią niejako podstawowe założenie dla funkcjonowania podmiotów w systemie estońskim, niemniej mogą pojawić się sytuacje kiedy ten okres będzie krótszy. W takim przypadku zysk wypracowany w okresie opodatkowania „podatkiem estońskim” będzie korzystał z preferencji jednokrotnego opodatkowania nawet jeśli dystrybucja zysku zostanie dokonana później. Taką konkluzję można wyciągnąć z interpretacji. Może ona okazać się korzystna np. dla spółek projektowych lub tych, które spodziewają się istotnych dochodów, projektów w konkretnych latach. Załóżmy np. spółkę deweloperską prowadzącą dany projekt, którego realizacja jest przewidziana na okres 3 lat np. 2022-2024. W tym okresie wiadomym jest, że spełni wymagania dotyczące zatrudnienia dla kwalifikacji do systemu estońskiego, gdyż będzie potrzebowała zespołu do realizacji zadań. Wiadomym jest zaś, że po tym okresie nie będzie potrzebowała już żadnych pracowników i stąd zrezygnuje z systemu opodatkowania według modelu estońskiego. W takim przypadku, zakładając wygenerowanie zysku w 2024 r., spółka nie zapłaci podatku do momentu jego dystrybucji. Zyska zatem odroczenie opodatkowania spodziewanego zysku. Co więcej, wspólnicy takiej spółki będą mogli zdecydować, czy najpierw wypłacić zysk osiągnięty z okresu bycia w podatku estońskim (opodatkowany efektywną stawką 20% lub 25%) czy też wygenerowany później na zasadach ogólnych (według stawki 19%).

Innym praktycznym przykładem, kiedy wnioski z interpretacji  mogą okazać się korzystne są start-upy, które spodziewają się istotnych dochodów w niedalekiej przyszłości, a jednocześnie, rozważają późniejsze zmiany właścicielskie (dojście inwestora instytucjonalnego). Jak wiadomo taka zmiana właścicielska może wykluczyć możliwość pozostania w systemie estońskim. W takim przypadku, wspólnicy nie będący w systemie pełne cztery lata i rezygnujący z niego właśnie z racji zmian właścicielskich, powinni zachować prawo do opodatkowania zysków wygenerowanych w okresie bycia w systemie estońskim według efektywnej stawki 20% lub 25%. 

Cały artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 września 2022 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN