Aktualności

01

Odroczone przepisy o WHT czekają na publikację

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Najpóźniej ma to nastąpić 25 czerwca – wynika z wykazu dostępnego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Podobnie jest z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oba rozporządzenia dotyczy odroczenia w czasie stosowania nowych regulacji związanych z poborem podatku u źródła (WHT). Powodem tego przesunięcia – a jest to już czwarte – była pandemia koronawirusa.

– Wspomnianymi rozporządzeniami przepisy o WHT zostaną odroczone do końca 2020 r. Jednak czy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. trudno powiedzieć. Problemy ze stosowaniem tych regulacji wynikają z ostatniej nowelizacji prawa w tym zakresie, która jest nieprecyzyjna i może wywołać problemy interpretacyjne w praktyce. Podatek u źródła (ang. Withholding Tax) pobierany jest od wypłat transgranicznych takich jak odsetki, należności licencyjne, dywidendy czy niektóre usługi niematerialne. Od początku 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustaw o podatkach dochodowych, która zaostrzyła zasady poboru podatku u źródła – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN