Aktualności

01

Od lipca zmieni się właściwość organu rozpoznającego odwołania

Już za nieco ponad trzy miesiące odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego będziemy składać do dyrektora izby administracji skarbowej.

Takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W pierwotnym projekcie tej noweli takiego przepisu nie było. Pojawił się on w trakcie prac legislacyjnych. Co zatem dokładnie się zmieni?

– Dziś odwołania od decyzji naczelnika urzędu celnego są rozpatrywane przez ten sam organ – a więc naczelnika urzędu celno-skarbowego. Po zmianie, właściwym do rozpatrzenia odwołania będzie dyrektor izby administracji skarbowej, właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego. Zmiana wydaje się być słuszna, gdyż procedura rozpatrywania odwołania od decyzji przez ten sam organ, który tę decyzję wydał była niepoprawna i w praktyce budziła konsternację – ocenia Piotr Kalemba, doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.

Co ważne, zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Do decyzji wydanych przed lipcem, stosować trzeba będzie dotychczasowe regulacje.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji została podpisana przez prezydenta 13 marca 2023 r., czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN