Aktualności

01

Od jutra wchodzą w życie zmiany w VAT

Przypominamy, że już od 1 listopada wejdą w życie zamiany w rozliczeniach podatku od towarów i usług. Wśród nowości są zmiany w split payment.

W niektórych branżach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie teraz obowiązkowe. Stanie się tak w przypadku sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku 15 do ustawy o VAT, gdy wartość brutto faktury wyniesie co najmniej 15.000 zł, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT czynnymi. Również od jutra zacznie obowiązywać Wiążąca informacja stawkowa (WIS). Z wnioskiem o wydanie WIS będzie można wystąpić już od 1 listopada, przy czym WIS będzie dotyczył stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia będą bowiem stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według: Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku. Jeśli chcielibyście Państwo wiedzieć więcej o zmianach w VAT, zapraszamy do kontaktu: Andrzej.Kapczuk@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN