Aktualności

01

Od jutra nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT wchodzi w życie 1 lipca 2020 r. Pierwotnie miała obowiązywać od początku kwietnia. Jednak przez stan pandemii termin ten został przesunięty.

Dzięki wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT przedsiębiorcy będą musieli stosować nowe zestawienia towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT – 5% i 8%. Zmieni się m.in. klasyfikowanie towarów i usług przy określaniu wysokości opodatkowania. Do ustawy o VAT wprowadzono nowe załączniki, które zawierają listę towarów i usług objętych stawkami obniżonymi – wprowadziła je ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

– Przy nowej matrycy nastąpi odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015 dotyczy usług). Nowe rozwiązania przewidują obejmowanie jedną stawką podatku obniżonego – w jak największym stopniu – całych działów CN. W związku z tym nastąpiło istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT. Trzeba też jasno zaznaczyć, że nowa matryca stawek VAT spowoduje, że spora grupa towarów i usług od 1 lipca będzie objęta albo wyższymi, albo niższymi stawkami VAT niż jest to dziś. W szczególności ta pierwsza sytuacja nie jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, zwłaszcza w obliczu ich obecnej walki ze skutkami pandemii – wyjaśnia Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN