Aktualności

01

Obowiązek raportowania MDR-ów spadł głównie na podatników

Potwierdza się teza, że podatnicy nie zwalniają swoich doradców, adwokatów itd. Z tajemnicy zawodowej i przez to sami w głównej mierze składają szefowi KAS informacje o schematach podatkowych – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Piotr Kalemba, doradca podatkowy, menedżer współpracujący z Thedy & Partners w komentarzu dla gazety zwrócił uwagę, że przede wszystkim pamiętać należy, że obowiązek raportowy w zakresie schematów podatkowych jest obowiązkiem sprawozdawczym. W konsekwencji może dotyczyć i w praktyce bardzo często dotyczy również zdarzeń / transakcji, które występują w ramach bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej przez korzystających. W tym zakresie uzgodnienia te (dotyczące np. wypłaty dywidendy czy należności licencyjnych) są realizowane najczęściej przez samych korzystających bez udziału promotorów. W konsekwencji, to bezpośrednio na korzystających ciąży obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji MDR-1 o schemacie.

Niemniej, zdarzają się również sytuacje, w których promotor co prawda występuje, ale z pewnych względów informację MDR-1 o schemacie składa korzystający.

– Przypadki braku zwolnienia promotora z tajemnicy zawodowej występują dość rzadko. Z reguły korzystający chcą się uwolnić od przykrego obowiązku polegającego na konieczności przygotowania i złożenia informacji MDR-1 i zwalniają promotorów z tajemnicy zawodowej. Pamiętajmy jednak, że nałożenie na profesjonalnych pełnomocników obowiązków raportowych budzi spore wątpliwości w kontekście instytucji tajemnicy zawodowej. Dodatkowo, przepisy dotyczące schematów podatkowych są w wielu obszarach bardzo niejasne i nieprecyzyjne. Mając to na uwadze, nie dziwi fakt, że na wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność tych przepisów z konstytucją (sygn. akt K 13/20) – powiedział DGP Piotr Kalemba.

Jednocześnie dodał, że w przypadku braku zwolnienia promotora z tajemnicy zawodowej, podmiot ten jest zobowiązany m.in. do przekazania korzystającemu danych dotyczących schematu, co w praktyce sprowadza się najczęściej do przekazania korzystającemu wypełnionego formularza MDR-1.

Trzeba tu jednak podkreślić, że z uwagi na wadliwość przepisów w tym obszarze, również korzystający, którzy realizowali uzgodnienie samodzielnie (bez udziału promotora), zwracają się często do doradców z prośbą o wsparcie w tym obszarze, tj. przeanalizowanie uzgodnienia oraz przygotowanie projektu informacji MDR-1.

Cały artykuł został opublikowany w DGP z 10 czerwca 2021 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN