Aktualności

01

NSA zajął się ponownie silosami

Dziś Naczelny Sąd Administracyjny w trybie rozprawy „odmiejscowionej” rozpoznawał sprawy dotyczące silosów. Ponownie chodziło o rozstrzygnięcie czy są one budynkami czy jednak budowlami – ze względu na pełnione funkcje.

– Przypomnijmy, że klasyfikacja obiektów na potrzeby podatku od nieruchomości jako budynków albo budowli to długoletni spór. Wypowiedział się w tym zakresie już Trybunał Konstytucyjny, który wskazał, że funkcja nie ma znaczenia. Jeżeli obiekt budowlany ma dach, przegrody budowlane, fundament i jest trwale związany z gruntem, to jest budynkiem, a nie budowlą (sygn. akt SK 48/15). Mimo tego rozstrzygnięcia z 13 grudnia 2017 r., właśnie w odniesieniu do silosów sądy administracyjne nie stosowały się do niego, uzależniając wysokość podatku od nieruchomości od pełnionej przez obiekt funkcji – przypomina Piotr Kalemba, doradca podatkowy, Senior Manager współpracujący z Thedy & Partners.

Obecnie w NSA czeka na rozpoznanie ok. 200 takich spraw. Stąd, Sąd zdecydował się skierować sprawę pod uchwałę zadając pytanie: „Czy obiekt budowlany będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 UPB w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 UPOL może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 UPOL”.

– Miejmy nadzieję, że w końcu kontrowersje w tym obszarze zostaną zakończone i NSA na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzna silosy za budynki – dodaje Piotr Kalemba.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN