Aktualności

01

Nowa PGK będzie zwolniona z podatku minimalnego

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) będzie w pierwszych dwóch latach zwolniona z konieczności płacenia podatku minimalnego.

Zgodnie z interpretacją organów podatkowych, PGK będące podmiotami rozpoczynającymi działalność w danym roku podatkowym oraz w dwóch kolejnych latach podatkowych, będących bezpośrednio następującymi po tym roku, będą korzystały z wyłączenia od płacenia minimalnego podatku dochodowego, zgodnie z art. 24ca ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT.

Warto też dodać, że nowa PGK nie może wybrać kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w pierwszym i drugim roku działalności.

PGK jako nowo utworzony podmiot nie będzie uprawniony do skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w pierwszym i drugim roku swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz orzecznictwem sądowym.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2024 r, nr 0111-KDIB1-2.4010.612.2023.2.END.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN