Aktualności

01

Najwyższy czas na nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny w ciągu trzech ostatnich miesięcy jednoznacznie uznał przepisy podatku od nieruchomości za naruszające ustawę zasadniczą. Co to oznacza – opowiada w wywiadzie dla portalu fpg24.pl Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, partner w Thedy & Partners.

Jest kolejny wyrok Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący konstytucyjność przepisów o podatku od nieruchomości. Pierwszy był w lipcu, kolejny w październiku. Dotyczy on uzależnienia stawki podatku od garażu z tym, czy garaż ma wspólną księgę wieczystą z mieszkaniem, czy odrębną. Co dokładnie wynika z tego orzeczenia?

Zacznijmy od wskazania, że sprawa dotyczyła opodatkowania miejsc postojowych garażach wielostanowiskowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych. Deweloperzy oferują garaże, które mogą mieć różny status prawny – albo będą przynależeć do mieszkania, albo będą miejscem w wyodrębnionej prawnie hali garażowej. W tym drugim przypadku garaż ma odrębną księgę wieczystą.

Z orzeczenia TK (sygn. akt SK 23/19) wynika jednoznacznie: uzależnienie wysokości stawki podatku od nieruchomości od tego, czy garaż ma wspólną księgę z mieszkaniem, czy jest odrębną własnością narusza przepisy konstytucji. Dotychczas podatnicy, którzy posiadają garaż z wyodrębnioną księgą muszą płacić znacznie więcej podatku niż ci, którzy mają jedną księgę wieczystą dla mieszkania z garażem. Stawka podatku dla garaży z odrębną księgą jest bowiem 10-krotnie wyższa niż dla garażu, który jest wpisany do księgi razem z mieszkaniem.

Trybunał w swoim uzasadnieniu przypomniał, że taki sposób opodatkowania został ukształtowany w istocie w uchwale NSA z 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11), która zdeterminowała podejście interpretacyjne w tym zakresie na wiele lat. TK uznał, że taka uchwała sądu administracyjnego jest niedopuszczalna. W szczególności dlatego, że jest to przykład rozstrzygania wątpliwości dotyczących niejasnych regulacji podatkowych na niekorzyść podatników.

Warto również dodać, że TK wskazał, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie wyodrębnia garaży jako osobnego przedmiotu opodatkowania, uznając je, w zależności od stanu faktycznego, za odrębny budynek lub część budynku. Nie odwołuje się też w tym zakresie do innych regulacji. To zaś oznacza, że jeśli ustawodawca nie odwołał się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych do innych ustaw niepodatkowych, to nie wolno tego „dopowiadać”, czy też „doprecyzowywać” interpretatorowi (np. sądowi).

Trybunał orzekł, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie, w jakim umożliwiają – na potrzeby podatku od nieruchomości – uznanie wyodrębnionego lokalu-garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze, są niezgodne z art. 84 w związku z art. 217 konstytucji.

Co ten wyrok TK on oznacza dla podatników?

Według TK podatnicy przy opodatkowaniu garaży powinni być traktowani równo. O wysokości opodatkowania nie powinno decydować to, jaki jest ich status prawny. Dzięki orzeczeniu TK, mając garaż pod mieszkaniem z odrębną księgą wieczystą, podatnicy nie zapłacą więcej.

Cały wywiad można przeczytać pod tym linkiem: Najwyższy czas na nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych [WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN