Aktualności

01

Można wnioskować o zwrot nadpłaty VAT. Czas jest jednak ograniczony

Tylko do 6 stycznia można wnioskować o zwrot nadpłaty wraz z odsetkami, jeśli przedsiębiorcom skarbówka odmówiła prawa do skorzystania z ulgi na złe długi ze względu na niespełnienie warunków, wynikających z ustawy.

– Taką podstawę daje podatnikom opublikowany w Dz.Urz. UE wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-335/19, w którym TSUE zakwestionował polskie przepisy dotyczące ulgi na złe długi. Wyrok został opublikowany 7 grudnia 2020 r. i na wnioskowanie o nadpłatę z odsetkami jest miesiąc od tego momentu – tłumaczy Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Przypomnijmy, że Trybunał uznał, iż polskie przepisy ustawy o VAT, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, są niezgodne z prawem wspólnotowym (dokładnie z art. 90 Dyrektywy VAT).

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia przy odzyskaniu nadpłaty, zapraszam do kontaktu: andrzej.kapczuk@thedy.pl

Dz.Urz UE: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (europa.eu)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN