Aktualności

01

Można odliczyć VAT od alkoholu, SPA i siłowni na firmowej imprezie

Usługa polegająca na organizacji spotkania dla pracowników i współpracowników stanowi usługę kompleksową, od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT – wynika z wyroku WSA w Łodzi z 5 października 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 587/23.

W analizowanej sprawie, spółka chciała zorganizować spotkanie integracyjne dla pracowników i współpracowników, nabywając kompleksową usługę organizacji tego wydarzenia (nocleg, wyżywienie, w tym napoje alkoholowe, możliwość korzystania z siłowni, SPA i basenu) i zapytała organ podatkowy, czy może od takiej usługi odliczyć VAT. Organ podatkowy odmówił prawa do odliczenia podatku dla zakupu alkoholu, korzystania z siłowni, basenów i SPA. Sprawa trafiła więc do sądu.

WSA w Łodzi nie zgodził się ze stanowiskiem skarbówki i uchylił interpretację.

– W swoim orzeczeniu sąd podkreślił, że usługa polegająca na organizacji wskazanych wydarzeń stanowi usługę kompleksową, na którą składają się również usługi poboczne, jak np. usługi noclegowe, gastronomiczne, poczęstunek napojami, w tym alkoholowymi, atrakcje podczas wyjazdu, możliwość korzystania z basenu, strefy wellnes. Te wszystkie czynności składają się łącznie na usługę główną w postaci organizacji wydarzenia, jakim będzie np. konferencja, szkolenie, czy uroczystości jubileuszowe, natomiast usługi dodatkowe mają charakter uzupełniający do usługi głównej, służą uatrakcyjnieniu usługi głównej – wskazuje Natalia Zborowska, konsultant w Thedy & Partners.

Sąd wyjaśnił również, że żaden z elementów składowych wydarzenia nie stanowi dla spółki celu samego w sobie i spółka nie byłaby w analizowanej sytuacji zainteresowana jego nabyciem bez pozostałych elementów. Usługi te należy uznać za jednorodne i niepodzielne z ekonomicznego punktu widzenia. Wykluczenie jakiego dokonał organ co do usługi nabycia alkoholu i usług dodatkowych w postaci np. możliwości korzystania z basenu, czy siłowni, strefy wellnes, sąd ocenił jako sztuczne i nie znajdujące uzasadnienia na tle aktualnych warunków rynkowych w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza, kiedy to organizacja tego rodzaju wydarzeń wraz z usługami dodatkowymi jest powszechnym elementem działalności marketingowej na rzecz podmiotu gospodarczego.

– Sąd wyjaśnił również, że od usługi kompleksowej, po spełnieniu przesłanek ustawowych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT – dodaje Natalia Zborowska.

Wyrok WSA w Łodzi jest nieprawomocny.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN