Aktualności

01

Minister tłumaczy jak stosować metodę PCN

Resort finansów opublikował objaśnienia dotyczące stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) przy rozliczeniach podmiotów powiązanych. Dokument liczy 18 stron i dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.

– W ministerialnym dokumencie znajdziemy m.in. analizę ustawowych pojęć, czy przesłanki kiedy metodę PCN stosować. Ważne jest to, że spora grupa zagadnień jest zobrazowana przykładami – zauważa Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Metoda PCN jest najbardziej bezpośrednią metodą weryfikacji cen transferowych, bo odwołuje się do ceny przedmiotu transakcji.

– W celu zastosowania metody PCN należy ustalić, czy jest ona metodą najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach. Dotyczy to zresztą wszystkich stosowanych w praktyce metod. Wybierając odpowiednią metodę trzeba sprawdzić warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania – dodaje Cyprian Werykowski.

Objaśnienia MF: Objaśnienia podatkowe dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (podatki.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN