Aktualności

01

MF zmieni przepisy w zakresie odliczania VAT przy WNT

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał 18 marca 2021 r. polskie regulacje w zakresie odliczania VAT przy WNT za naruszające regulacje unijne – o czym informowaliśmy tuż po rozstrzygnięciu Trybunału. Teraz resort finansów informuje w mediach, że w związku z tym konieczna jest zmiana ustawy o VAT i taka zostanie przez MF opracowana.

– Cieszy fakt, że MF dostrzega wadliwość polskiego prawa i zdecydowało, że konieczna jest jego poprawa. Miejmy nadzieję, że propozycja modyfikacji w postaci projektu niebawem ujrzy światło dzienne, a na wejście w życie poprawionych regulacji przedsiębiorcy nie będą musieli czekać zbyt długo – komentuje Grzegorz Arczewski, menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Przypomnijmy, że TSUE uznał, iż przepisy krajowe, zgodnie z którymi prawo do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji, złożonej w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, naruszają prawo unijne (sygn. akt C-895/19 (A)).

Przedsiębiorcy mogą dzięki orzeczeniu TSUE odzyskać zapłacone odsetki, które były pobierane przez skarbówkę od zaległości wynikających ze spóźnionego raportowania WNT, ale też innych transakcji (np. importu usług). Organy podatkowe nie powinny tych odsetek pobierać.

Jeśli chcecie Państwo odzyskać niesłusznie zapłacone fiskusowi kwoty na podstawie orzeczenia TSUE  zapraszamy do kontaktu: grzegorz.arczewski@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN