Aktualności

01

MF wyjaśnia jak stosować ulgę dla młodych

Resort finansów opublikował objaśnienia, jak korzystać z ulgi dla młodych, która jest przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Przypomnijmy, że ulga dla młodych polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie dotyczy przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy PIT (skala podatkowa). Ulga dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. O zastosowaniu ulgi dla młodych decyduje łączne spełnienie warunków odnoszących się do: wieku podatnika, rodzaju przychodów (w tym zasad opodatkowania), limitu ulgi, momentu uzyskania przychodów.

– Ministerialny dokument zawiera omówienie warunków koniecznych do spełnienia, aby z ulgi skorzystać. Każdy z nich poparty jest praktycznymi przykładami, co może ułatwić rozumienie preferencji i jej zastosowanie w praktyce – stwierdza Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Wyjaśniania MF: https://www.podatki.gov.pl/media/5974/objaśnienia-podatkowe-ulga-dla-młodych-14-kwietnia-2020-r.pdf

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN