Aktualności

01

MF wyjaśni jednorodny charakter transakcji kontrolowanej

Resort finansów rozpoczął konsultacje podatkowe projektu interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Konsultacje potrwają do 31 lipca 2021 r. Uwagi może zgłosić każdy.

– Interpretacja ogólna obejmie definicje zawarte w art. 23w ust. 2-5 ustawy o PIT oraz art. 11k ust. 2-5 ustawy o CIT. Ministerstwo chce w swoim dokumencie wyjaśnić, jak rozumieć pojęcie jednorodności transakcji kontrolowanej. Jak wskazuje MF jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych. Transakcją kontrolowaną o charakterze jednorodnym będzie również zbiór transakcji kontrolowanych, które dla celów określenia wartości transakcji kontrolowanej powinny być agregowane, ze względu na ich jednorodny charakter. Jak precyzuje ministerstwo, pojęcie jednorodności transakcji jest zbliżone do rozumienia pojęć „transakcji jednego rodzaju” oraz „innych zdarzeń jednego rodzaju”, które obowiązywały w ustawach o PIT i CIT przed 1 stycznia 2019 r., zatem „jednorodność” transakcji należy postrzegać jako rozwinięcie i doprecyzowanie pojęć sprzed 1 stycznia 2019 r. W cytowanych przepisach wskazano elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny jednorodnego charakteru transakcji – zauważa Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Warto też podkreślić, że w celu doprecyzowania pojęcia jednorodności w ustawach podatkowych wskazano również elementy, na podstawie których nie powinno się przesądzać o jednorodnym charakterze transakcji.

– Interpretacja ogólna MF w tym obszarze jest ważna. Prawidłowe wyznaczenie zakresu transakcji o charakterze jednorodnym jest kluczowe z perspektywy określenia obowiązków dokumentacyjnych podatnika – dodaje Cyprian Werykowski.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN