Aktualności

01

MF udostępniło nowy wzór CBC-P

Jest nowy wzór powiadomienia o grupie podmiotów - CBC-P. Nowy druk obowiązuje dla 2020 roku.

– Wskazane powiadomienie składa jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd w Polsce albo posiada siedzibę lub zarząd poza RP, ale prowadzi w kraju działalność przez zagraniczny zakład – przypomina Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Druk CBC-P powinien trafić do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Trzeba w nim wskazać, że przedsiębiorstwo:

  • jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów albo
  • wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

– Na dopełnienie takiego zawiadomienia firmy mają 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów – dodaje Cyprian Werykowski.

Trzeba w nim podać:

  • dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów;
  • informacje dotyczące wielkości osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów – z podziałem na państwa lub terytoria;
  • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące wymienionych danych lub informacji.

Jeśli spółka musi podać dodatkowe informacje bądź wyjaśnienia trzeba je przygotować w języku polskim i angielskim. 

Aktualne wzory CBC-P: Formularze elektroniczne – Pozostałe formularze – Portal Podatkowy (podatki.gov.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN