Aktualności

01

MF: Polski Ład do zmiany

Resort finansów wprowadza zmiany do projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Obejmą one zasady opłacania i rozliczania składki zdrowotnej. W przepisach znajdzie się też nowy podatek.

O zmianach do Polskiego Ładu poinformował wczoraj minister finansów Tadeusz Kościński. Co się zmieni?

– Ci, którzy płacą PIT według skali od przyszłego roku będą płacić składkę na poziomie 9% bez możliwości odliczenia jej od podatku. Z kolei podatnicy rozliczający się liniowym PIT lub ryczałtem zapłacą składkę na poziomie 4,9%, zamiast pierwotnie zakładanych 9% – wskazuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Z zapowiedzi MF wynika ponadto, że składka minimalna będzie wynosić 9% od minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 270 zł. Dla przedsiębiorców na ryczałcie o rocznych przychodach do 60 tys. zł. składka zdrowotna wynosić będzie 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów między 60 a 300 tys. zł będzie liczona od 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych od 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Również firmy na karcie czekają zmiany. Pierwszy projekt zakładał, że podstawą obliczenia składki 9% miała być wysokość średniego wynagrodzenia. Teraz ma to być jednak minimalne wynagrodzenie.

– Jeżeli przyjąć, że od przyszłego roku przeciętne wynagrodzenie ma wynieść 5922 zł, to oznacza, że dla przychodów do 60 tys. zł rocznie miesięczna składka wyniesie prawie 320 zł. Z kolei dla przychodów do 300 tys. zł rocznie składka miesięczna wyniesie ponad 530 zł. Przy przychodach powyżej 300 tys. zł rocznie składka miesięczna wyniesie z kolei prawie 960 zł. Dla podatników karty składka miałaby wynosić 270 zł miesięcznie – wylicza Adam Allen.

– Nowością ma być podatek od przychodów dla największych firm. Ma on być określony na poziomie 0,4% przychodów firmy i 10% wydatków pasywnych. Nowy podatek ma objąć spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1 proc. przychodu z działalności operacyjnej, bez nabycia środków trwałych – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Ekspert dodaje, że zmienią się też pierwotne pomysły w zakresie estońskiego CIT i rezydencji podatkowej. Z informacji przedstawionych przez ministra finansów wynika, że efektywny CIT i PIT będzie obniżony nie tylko dla małych firm z 25 do 20%, ale też dla pozostałych z 30 do 25%.

W zakresie rezydencji podatkowej członków zarządu doprecyzowano, że opodatkowanie polskim CIT firmy zagranicznej będzie możliwe, jeśli członkowie zarządu będą faktycznie zarządzać firmą zagraniczną z polskiego terytorium – jednak niezależnie od swojej rezydencji podatkowej.

Zmiany w ramach Polskiego Ładu mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN