Aktualności

01

MF na święta daje podatnikom dwa dokumenty z objaśnieniami

Pierwszy dotyczy Wykazu podatników VAT. Drugi dotyczy podzielonej płatności w VAT.

Resort w objaśnieniach dotyczących wykazu wyjaśnia, jak z niego korzystać, a także jakie konsekwencje grożą za niekorzystanie z białej listy. I tak od dnia 1 stycznia 2020 r. brak weryfikacji kontrahenta w Wykazie może przyczynić się do powstania negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT. Drugi z dokumentów poświęcony jest zasadom stosowania mechanizmu podzielonej płatności i jest on uzupełnieniem objaśnień wydanych już w tej sprawie przez MF 29 czerwca 2018 r. Jednym z wątków poruszonych przez resort jest to, że obecnie podzielona płatność nie może być zastosowana przy innych, niż przelew, formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatności kartami płatniczymi, przekazach, wekslach. Oznacza to, że zapłata np. kartą w sytuacji, w której wystąpi obowiązek zapłaty w MPP, będzie oznaczała brak wykonania obowiązku zapłaty w MPP.

Objaśnienia MF:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-grudnia-2019-r-w-sprawie-mechanizmu-podzielonej-platnosci

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN