Aktualności

01

Koronawirus argumentem na ulgę w płatności podatków

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości - podaje Ministerstwo Finansów w najnowszym komunikacie.

Resort zapewnia, że urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości podatkowych itp.

– Każdy wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych musi być odpowiednio uargumentowany. W tym zakresie szczególne okoliczności, np. osobiste, zdrowotne bądź finansowe mogą spowodować, że organ podatkowy pozytywnie rozpatrzy wniosek przedsiębiorcy – przypomina Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN