Aktualności

01

Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w górę

Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Dzięki tej decyzji minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Będzie to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2 250 zł). W konsekwencji z początkiem przyszłego roku wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, bo ich wysokość jest ściśle związana z płacą minimalną. Od 2020 r. najwyższy mandat za wykroczenie będzie wynosił 5,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 700 zł. Z kolei maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe będzie mogła wynieść 24,96 mln zł (dziś to 21,6 mln zł).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN