Aktualności

01

Jest projekt dotyczący zmian prawnych w KSeF

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) oraz projekt specyfikacji interfejsów do dalszych konsultacji.

Anna Rejman z Thedy & Partners przedstawia listę części najnowszych zmian:

  • Uwzględniono postulat wprowadzenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników VAT czynnych i podatników zwolnionych z VAT). Termin odroczenia zostanie wskazany na przełomie kwietnia/maja, po zakończeniu audytu informatycznego KSeF.
  • Dodatkowemu odroczeniu podlegać będą: stosowanie kar pieniężnych za naruszenia związane z KSeF, rezygnacja z możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym paragonów fiskalnych z NIP nabywcy uznanych za faktury uproszczone oraz obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach, w tym również tych dokonywanych w mechanizmie podzielonej płatności.
  • Dopuszczono możliwość przesyłania do KSeF załączników zawierających dane podatkowe (ceny jednostkowe i ilość towaru/usługi) do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i inne ramowe faktury zbiorcze (rozwiązanie dedykowane wyłącznie dostawcom paliw).
  • Zapewniono możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur, tak aby w okresie trwania awarii lub niedostępności KSeF, a także gdy podatnik będzie czasowo korzystał z wystawiania faktur poza KSeF – podatnik mógł wystawić fakturę i opatrzeć ją kodem QR. Narzędzie w postaci certyfikatu wystawcy jest niezbędne do wystawiania wyżej wskazanych faktur.
  • Dodatkowo podatnicy wystawiający faktury poza KSeF będą mieli obowiązek oznaczania ich w ewidencji sprzedaży JPK_VAT z deklaracją odpowiednim znacznikiem. Rozwiązanie to będzie zaproponowane w przygotowywanym projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z propozycjami rozwiązań, i oznaczeń dedykowanych tym założeniom. Odpowiednio zmieniona schema JPK_VAT zostanie przedstawiona po zakończeniu prac nad ustawą.
  • Zaproponowano przesunięcie terminu wdrożenia wyłącznej elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw.: „trybach nadzwyczajnych”.
    Zgodnie z przepisami ustawy KSeF wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw. trybach nadzwyczajnych przewidziano na 1 lipca 2024 r. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia z procesu wdrażania elektronicznej obsługi spraw o wydanie wiążących informacji w pierwszej instancji, zasadne jest przesunięcie terminu wdrożenia wyłącznie elektronicznej obsługi spraw w drugiej instancji i w tzw. „trybach nadzwyczajnych” na późniejszy termin, tj. 1 lipca 2025 r., co pozwoli na przygotowanie niezbędnych zmian w systemach informatycznych KAS.

  • Proponuje się zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz zastępczego raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych.


Więcej szczegółów już jutro.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN