Aktualności

01

Jak rozliczyć zapłacony podatek od nieruchomości

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości oraz opłatą za użytkowanie wieczyste należy zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, ponieważ konieczność ich ponoszenia wynika z samego faktu posiadania nieruchomości – wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji z 20 lutego 2023 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.316.2022.2.PK.

Jak podkreślono w interpretacji, aby móc prawidłowo ocenić przynależność danego wydatku do odpowiedniej kategorii należy w pierwszej kolejności określić, czy dany wydatek można powiązać z konkretnym przychodem. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wydatki mogą być odmiennie kwalifikowane do różnych kategorii – kosztów pośrednich lub bezpośrednich.

Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości jest związany z posiadaniem odpowiedniego, określonego w ustawie tytułu prawnego, m.in. do nieruchomości i jest uiszczany niezależnie od tego, czy należność ta generuje, czy też nie, przychody i niezależne od sposobu wykorzystania nieruchomości. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest uiszczać koszty podatku od nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów z uwagi na sam fakt posiadania danej nieruchomości. Koszty te podatnik ponosi niezależnie od celu, w jakim została zakupiona nieruchomość. Również opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wynikają z samego faktu posiadania nieruchomości i należy klasyfikować je jako element kosztów stałych. Tym samym wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu uznać należy za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie podatku od nieruchomości – zapraszamy do kontaktu z Ekspertami Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN