Aktualności

01

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z nowymi uprawnieniami w zakresie CRBR

Od 15 maja zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one ważne zmiany w zakresie zgłoszeń do Centralnego rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR). Stąd minister finansów poszerza uprawniania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie prowadzenia Rejestru.

– Wspomniana nowelizacja m.in. nakłada na instytucje obowiązane nowy obowiązek dotyczący weryfikacji poprawności danych zgłoszonych do CRBR. Ponadto, instytucje zobowiązane do zgłoszeń w CRBR będą musiały weryfikować rzetelność przekazanych przez klienta informacji o beneficjentach rzeczywistych w zestawieniu z Rejestrem, a gdy zidentyfikują rozbieżności, trzeba będzie zgłosić je fiskusowi. Ostatnia ze zmian dotyczy kar. Nowelizacja rozszerza kary na spółki, które nie zaktualizowały informacji lub podały dane niezgodne ze stanem faktycznym. To oznacza, że takie firmy, a także te, które zgłoszenia nie dokonały, mimo takiego obowiązku będą podlegały karze pieniężnej do 1 mln zł – wymienia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

W konsekwencji tej nowelizacji minister finansów musiał zmienić zakres działalności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie Rejestru beneficjentów. W tym celu został opublikowany projekt rozporządzenia. Minister finansów przepisami tego rozporządzenia nada bydgoskiej izbie uprawnienie do wykonywania wszystkich zadań przewidzianych wymienionych w art. 57 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z wyjątkiem zadania dotyczącego określania technicznych sposobów prowadzenia Rejestru. Poza zadaniami, które do tej pory realizował Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, będzie on także uprawniony do nakładania w drodze decyzji wspomnianych kar pieniężnych, a także do podejmowania działań w celu zapewnienia prawidłowości oraz aktualizacji informacji zawartych w Rejestrze.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 15 maja 2021 r.

Znowelizowana ustawa: Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN