Aktualności

01

Intencje ustawodawcy to nie obowiązujące prawo

Fiskus ma obowiązek ustalić kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego, niezależnie od tego czy podatnik działał świadomie czy nie, czy pozostawał w dobrej wierze, a także czy nieprawidłowości w zakresie rozliczania VAT nastąpiły z jego winy – opisuje orzeczenie WSA w Łodzi Rzeczpospolita (sygn. akt I SA/Łd 748/19).

Grzegorz Arczewski, menedżer w Thedy & Partners komentując orzeczenie na łamach gazety zwrócił uwagę, że wyrok ma 2 warstwy –merytoryczną i formalną.

W zakresie uchybień formalnych, Sąd podjął jak najbardziej słuszną decyzję. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem organu, że wskazanie kilkudziesięciokrotnie wyższej wartości sankcji powinno zostać uznane za oczywistą omyłkę, czy też błąd rachunkowy. Podatnik powinien mieć pewność co do swoich zobowiązań wynikających z wydanej decyzji, wobec czego pozostawienie tak wysokiej kwoty na formalnym dokumencie kreującym jego obowiązki, przy jednoczesnej akceptacji znacznie mniejszego rozliczenia jest niedopuszczalne. Jednocześnie jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego jest zasada reformationis in peius, w myśl której decyzja odwoławcza – poza skrajnymi przypadkami – nie powinna pogarszać sytuacji podatnika.

– Natomiast w zakresie sankcji wyrok jest bardzo restrykcyjny i zgodny z językową wykładnią przepisów. Literalne brzmienie przepisów faktycznie nie pozostawia organom podatkowym pola do pewnej elastyczności. Pozostaje jednak pytanie czy Sąd nie powinien zastosować do niniejszej sprawy podejścia systemowego – dodaje Grzegorz Arczewski.

Cały opis wyroku i komentarz Eksperta Thedy & Partners w Rzeczpospolitej z 19 lutego 2020 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN