Aktualności

01

Gminy nadal mogą przedłużać zwolnienia podatkowe

Jednostki samorządowe nadal mogą stosować zwolnienia w podatku od nieruchomości, a także wydłużać termin płatności rat podatku. Powód? Przedłużająca się pandemia.

Gminy mogą też określać dodatkowe preferencje dla organizacji pozarządowych, a w 2021 r. nie będzie pobierana oplata targowa. Gminy ten ubytek w budżetach mają mieć zrekompensowany.

Wszystkie te możliwości wynikają z podpisanej 14 grudnia 2020 r. przez prezydenta ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wskazane zmiany będą obowiązywać od 2021 roku.

– Pamiętajmy jednak, że rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości będą dedykowane przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków jakie wywołał COVID-19 – zastrzega Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jednocześnie dodaje, że na podstawie zmienionych przepisów rady gmin, w drodze uchwały, będą mogły:

– wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz

– przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN