Aktualności

01

Gminy dostały poradnik jak stosować tarczę antykryzysową w praktyce

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia, jak jednostki samorządowe powinny stosować przepisy specustawy, która ma łagodzić skutki koronwirusa dla przedsiębiorstw. MF opracowało 10 punktów wskazówek dla gmin.

Chodzi oczywiście o regulacje specustawy w zakresie możliwości dotyczących podatku od nieruchomości. Wśród nich są zwolnienia z podatku i odroczenie terminu jego płatności.

– Rada gminy może podjąć uchwałę w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości określonej grupy przedsiębiorców. Na tę opcję wskazuje też pierwszy z punktów opracowany przez resort finansów. Co jednak istotne, ta preferencja może objąć tylko te firmy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu – podkreśla Piotr Kalemba, Manager, doradca podatkowy w Thedy & Partners.

Jednocześnie dodaje, że z ministerialnych wytycznych wynika, że gmina może poprzestać na wskazaniu grup przedsiębiorców, których płynność finansowa – z uwagi na wprowadzone ograniczenia – uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (dotyczyć to będzie zatem m.in. właścicieli hoteli i restauracji). Jednak doprecyzowanie tego pojęcia – pogorszenia płynności finansowej – będzie natomiast zasadne w razie, gdy możliwość skorzystania ze zwolnienia zostanie skierowana również do innych grup przedsiębiorców, w przypadku których spełnienie tego warunku nie będzie już tak oczywiste. Przepis kompetencyjny jest elastyczny i nie zabrania takiego działania gminie.

– W tym celu gmina możne wykorzystać lub zmodyfikować rozwiązania w tym zakresie przyjęte w ustawie o COVID-19, w której zdefiniowane zostało pojęcie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 lub też posłużyć się własnymi kryteriami – wskazuje Piotr Kalemba.

Kolejne warunki do skorzystania z preferencji, o których wspomina MF to dokumentowanie pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorcy.

Co ważne, dla skorzystania z nowych rozwiązań nie jest wymagane złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę o pogorszeniu jego płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ale tu uwaga: jeśli możliwość skorzystania ze zwolnienia zostanie skierowana do grup przedsiębiorców, w przypadku których spełnienie warunku pogorszenia płynności finansowej nie będzie oczywiste (np. nie będą to grupy przedsiębiorców, którzy musieli zaprzestać prowadzenia działalności), gmina może w uchwale określić sposób udokumentowania pogorszenia płynności finansowej, np. poprzez złożenie oświadczenia w tej sprawie.

– MF radzi, aby gminy procedurę dokumentacyjną uprościły po to aby pomoc do firm dotarła jak najszybciej, a ewentualną weryfikację zasadności skorzystania z preferencji będzie można przeprowadzić później – zauważa Piotr Kalemba.

Warto podkreślić, że jeśli zwolnienie z podatku zostanie wprowadzone uchwałą rady gminy na podstawie przepisów specustawy, przedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o zastosowanie tego zwolnienia i gminy nie powinny wymagać ich złożenia – potwierdza to MF w swoim dokumencie. Jeśli podatnik spełnia warunki określone w uchwale, to nie składa wniosku o zastosowanie zwolnienia, tylko koryguje informację na podatek od nieruchomości lub deklarację na ten podatek.

Podobnie, bo w drodze uchwały rady gminy, mają być wprowadzane przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za miesiące od kwietnia do czerwca. Również ta procedura nie będzie wymagała od przedsiębiorców składania wniosków. W razie podjęcia takiej uchwały nowe terminy płatności rat podatku obowiązują generalnie z mocy prawa, a więc podatnik nie musi składać indywidualnie wniosku o zastosowanie tej preferencji.

– Istotne jest również to, że rada gminy będzie mogła podejmowanym przez siebie uchwałom nadać moc wsteczną. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli do wcześniejszych okresów zastosować możliwe ulgi, co w obecnej sytuacji może stanowić dla nich istotną formę wsparcia – podsumowuje Piotr Kalemba.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w skorzystaniu z możliwych preferencji w podatku od nieruchomości, zapraszamy do kontaktu: Piotr.Kalemba@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN