Aktualności

01

Fiskus może ocenić to co pisze podatnik

Nie ma uzasadnienia, aby interpretacja była wydawana w relacji do stanu faktycznego zaprezentowanego w sposób nielogiczny, niekonsekwentny, wewnętrznie sprzeczny, niepełny, czy też niezgodny z zasadami doświadczenia życiowego – opisuje wyrok NSA (sygn. akt II FSK 2754/17) Rzeczpospolita.

Lukasz Kupryjanczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując orzeczenie na łamach gazety zwraca uwagę, że zaskarżana w wyroku interpretacja jest niewątpliwie ciekawa. Wynika to z tego, że organ na podstawie opisu podatnika podanego we wniosku ocenia w niej należytą staranność w zakresie zapobiegania strat w środkach obrotowych, które w tej sytuacji były kredytami konsumpcyjnymi. Organ odniósł się do opisanej procedury wprost, choć należałoby się raczej spodziewać, że w trybie interpretacyjnym organ nie dokona takiej oceny (bez głębszej analizy i weryfikacji procedur, które są możliwe np. podczas kontroli podatkowej) i odmówi rozstrzygnięcia. – Czytając omawianą interpretację można mieć wrażenie, że ocena organu poszła bardzo daleko, a nie jest to często spotykane w wydawanych interpretacjach – dodaje Lukasz Kupryjanczyk.

Pisaliśmy o tym: Rzeczpospolita z 25 września 2019 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN