Aktualności

01

Fiskus mówi nie dla integracji współpracowników i władz spółki

Wydatki na spotkanie integracyjne osób współpracujących ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą mogły być ujęte w kosztach podatkowych w CIT. Podobne wyłączenie obejmie wydatki na integrację członków rad nadzorczych.

Takie wnioski płyną z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2023 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.30.2023.5.KM). Według szefa KIS wydatki na integrację, w której uczestniczą osoby świadczące na rzecz spółki usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe, gdyż z tymi osobami spółkę wiążą także połączenia biznesowe. Umowa cywilnoprawna zakłada bowiem równorzędność i niezależność podmiotów i stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego. Tym samym – jak podkreślono w interpretacji – wydatki poniesione przez spółkę na organizację spotkań integracyjnych w części dotyczącej osób współpracujących ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych noszą znamiona reprezentacji mającej na celu wykreowanie pozytywnego wizerunki firmy, uwypuklenie swojej zasobności i profesjonalizmu, czyli stworzenie oczekiwanego wizerunku dla potencjalnego zawarcia umowy lub stworzenie korzystnych warunków jej zawarcia. Dlatego wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Podobnych argumentów szef KIS użył przy analizie wyłączenia z kosztów wydatków na integrację dla osób współpracujących ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, czy dla zaproszonych władz lokalnych. Zdaniem Łukasza Kupryjańczyka rozróżnienie dokonane przez KIS nie do końca jest uzasadnione. Zarówno doceniony pracownik, jak i współpracownik mogą bowiem przysłużyć się do wzrostu generowanych przez dany podmiot przychodów, a zatem koszt mający na celu ich integrację z danym podmiotem powinien być traktowany jako koszt uzyskania przychodów. Według wspólnika Thedy & Partners różnicowanie dokonywane przez KIS jest pokłosiem i swego rodzaju formą preferowania zatrudnienia ponad umowy cywilnoprawne.

Z kolei odnosząc się do wydatków związanych z uczestnictwem w spotkaniu integracyjnym członków rady nadzorczej szef KIS przywołał art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z jednym tylko wyjątkiem – wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Dlatego też wydatki na integrację członków rady nadzorczej będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN