Aktualności

01

Estoński CIT w Polsce

Już w 2021 roku w Polsce będzie wprowadzony tzw. estoński CIT – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Na czym będzie polegał? Na braku konieczności płacenia podatku tak długo jak zysk pozostaje w firmie. Dzięki temu firma będzie miała mniej obowiązków administracyjnych, np. związanych ze składaniem deklaracji czy rozliczeniowych, np. związanych z zaliczaniem wydatków do kosztów.

Jak precyzje Ministerstwo Finansów estoński CIT będzie dostępny w dwóch wariantach. Pierwszy to „pełny” model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów, tak jak w Estonii. Drugi to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny. Podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób osiągnie podobny cel ekonomiczny, ale przy zachowaniu klasycznych rozliczeń CIT.

– Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki: nie posiadające udziałów w innych podmiotach, zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej, wykazujące nakłady inwestycyjne. Wszystkie te warunki będą musiał być spełnione łącznie – wskazuje Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thdey & Partners.

Estoński CIT ma być skierowany do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Przychody spółki nie będą mogły przekroczyć 50 mln zł, aby estoński CIT miał zastosowanie. Z danych MF wynika, że blisko 97% wszystkich spółek kapitałowych w Polsce spełnia to kryterium. W konsekwencji będzie to opcja dla ok. 200 tys. firm.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN