Aktualności

01

Druga wersja estońskiego CIT w prekonsultacjach

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje nad kolejnym pakietem zmian podatkowych, które majż być wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Tym razem uwagi można zgłaszać do ulgi na IPO, drugiej wersji estońskiego CIT, ulgi na konsolidację i ułatwień w zakresie PGK.

Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich, co oznacza, że uwagi do pomysłów MF może zgłosić każdy. Potrwają one do 25 czerwca.

– Jak już informowaliśmy, ulga na IPO ma być zachętą do wchodzenia firm na giełdę, a także dla inwestorów, aby ci wspierali debiutantów giełdowych. Ulga ma pozwolić zaliczać do kosztów w 150% wydatki związane m.in. z przygotowaniem, przekształceniem organizacji, przygotowaniem oferty, działaniami marketingowymi. Przy czym przy usługach doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia VAT. Z kolei ci, co zainwestują w akcje debiutanta i zachowają je przez 3 lata, nie zapłacą podatku od ich sprzedaży – przypomina Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Zmiany w zakresie estońskiego CIT zmierzają do poszerzenia grupy przedsiębiorców, którzy z tej formy rozliczenia od 2022 r. będą mogli skorzystać. Od stycznia przyszłego roku, każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, będzie mogła wybrać rozliczenie na zasadach estońskiego CIT, gdyż zniesiony zostanie wymagany do tej pory limit przychodów firmy na poziomie 100 mln zł. Zniesiony zostanie także obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Do ryczałtu zyskają też prawo spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Ponadto pozostaną tylko dwa warunki, tj. wymóg prowadzenia w Polsce realnego biznesu oraz prosta struktura właścicielska.

– Kolejna konsultowana zmiana na ułatwienia dla Podatkowej Grupy kapitałowej. Dziś PGK mogą utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł. Po zmianie ma to być 250 tys. zł. Zniknie także warunek rentowności – dodaje Łukasz Kupryjańczyk.

Ostatnia ulga prekonsultowana do 25 czerwca to ta związana z konsolidacją. Rozwiązanie to przewiduje, że w ramach procesu konsolidacji firma oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów, będzie mogła również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN