Aktualności

01

Dofinansowanie na koszty kwalifikowane bez daniny

Wystąpienie pośredniego wpływu dotacji na cenę świadczonych usług, nawet niewątpliwe, to zbyt mało, aby uznać ją za podlegającą opodatkowaniu – wynika z wyroku WSA w Olsztynie, który opisuje Rzeczpospolita (sygn. akt I SA/OI 724/19).

Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, komentując to orzeczenie na łamach gazety zwraca uwagę, że zagadnienie określenia różnicy między przypadkiem, w którym określona dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę sprzedawanych produktów (i co za tym idzie ma wpływ na VAT) a przypadkiem, w którym dotacja takiego wpływu nie ma, rozpala wyobraźnię już przynajmniej od wejścia Polski do UE. Na bazie dotychczasowych spraw analizowanych przez organy podatkowe i sądy wiadomo, że linia graniczna jest tu stosunkowo cienka. Lepiej to nawet ująć tak, że jest po prostu rozmyta. Orzecznictwo sądowe (tak TSUE, jak i krajowe) też nie do końca precyzyjnie i jednoznacznie definiuje kryteria.
– Upraszczająco można problem ująć tak, że gdy dana dotacja wyrównuje cenę do określonego z góry poziomu to z definicji ma bezpośredni wpływ na cenę i podlega VAT, a gdy tylko ma wpływ na zakupy (np. ogólne koszty funkcjonowania podatnika w danym okresie), nawet bardzo istotny, to wpływu bezpośredniego na cenę nie ma – choć zawsze pośredni wpływ na cenę może mieć – dodaje Andrzej Kapczuk.
Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 18 marca 2020 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN