Aktualności

01

Do 30 czerwca trzeba zatwierdzić sprawozdania

Tylko do końca czerwca jest czas na zatwierdzenie sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwach. Trzeba też pamiętać, że samo zatwierdzenie nie kończy obowiązków związanych ze sprawozdaniami.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. To oznacza, że w sytuacji gdy rok obrotowy firmy jest taki sam jak rok kalendarzowy, ostatnim dniem na zatwierdzenie sprawozdań będzie 30 czerwca. Sam sposób zatwierdzenia będzie zależał od formy prawnej spółki.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, trzeba go jeszcze przekazać do KRS. Przedsiębiorcy mają na to czas do 15 lipca.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN