Aktualności

01

DGP: Właściciele domów w stolicy nie mogą zapłacić podatku

Mieszkańcy Warszawy alarmują, że wielu z nich wciąż nie dostało decyzji ustalającej kwotę podatku od nieruchomości za 2020 i 2021 r. Miasto wylicza, że problem dotyczy jedynie 90 tys. podatników – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, komentując sprawę na łamach gazety zwraca uwagę, że faktycznie pandemia wpłynęła na dłuższy czas załatwiania spraw podatników ze względu na pracę zdalną czy nieobecności urzędników. Ta sytuacja dotyka w zasadzie wszystkich organów podatkowych. Natomiast w Warszawie mamy do czynienia z sytuacją szczególną, dotyczącą powstania Centrum Obsługi Podatnika, gdzie skoncentrowano zadania dotyczące podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, które dotychczas realizowane były przez kilkanaście różnych dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

W konsekwencji faktycznie wpłynęło to na jeszcze dłuższy czas załatwiania spraw, przede wszystkim osób fizycznych, bo z praktyki wiemy, że sprawy dotyczące innych podatników załatwiane są w miarę sprawnie.

Co istotne, w przypadku osób fizycznych, wydawanie decyzji ustalających w zasadzie ogranicza się do potwierdzenia danych zgłoszonych przez podatnika i sprawdzenia aktualnych stawek i rzadko kiedy organy podatkowe dokonują w tym zakresie jakiejkolwiek weryfikacji. Stąd tego typu decyzje powinny być wydawane od ręki. W zasadzie żaden organ w takiej sytuacji nie przeprowadza postępowania podatkowego w klasycznym rozumieniu i pełnym jego zakresie.

Co ważne, w niektórych przypadkach długotrwałe wydawanie decyzji ustalającej przez organ podatkowy w podatku od nieruchomości, może rodzić dla podatnika negatywne skutki finansowe w postaci konieczności zapłaty podatku od nieruchomości jednorazowo w terminie 14 dni od doręczenia decyzji w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami, sprawne wydanie podatnikowi decyzji na początku roku na dany rok podatkowy, uprawniałoby podatnika do rozłożenia tej płatności podatku na 4 raty. I niestety w takiej sytuacji podatnicy mogą zrobić niewiele. Teoretycznie jest możliwość złożenia w takiej sprawie ponaglenia do organu wyższego stopnia, natomiast w praktyce paradoksalnie złożenie ponaglenia może wręcz wydłużyć załatwienie sprawy. Dopiero zmiana przepisów w tym zakresie mogłaby pomóc podatnikom – np. taka, zgodnie z którą, podatek od nieruchomości wynikający z decyzji ustalającej zawsze byłby płatny w 4 kolejnych ratach. Wówczas doręczenie decyzji np. w grudniu 2021 r. uprawniałoby podatnika do zapłaty podatku w terminach płatności 4 rat w kolejnym już, tj. 2022 roku.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że po okresie przeniesienia wspomnianych funkcji do COP, urząd nadrobi zaległości i faktycznie obsługa podatników będzie następować jeszcze sprawniej niż przed pandemią i migracją funkcji oraz danych, a tym samym podatnicy nie będą narażeni na wspomniane negatywne konsekwencje finansowe.

Cały artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 października 2021 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN