Aktualności

01

DGP: Przy drugiej restrukturyzacji fiskus weźmie już podatek

Projekt Polskiego Ładu przewiduje, że neutralna podatkowo będzie tylko pierwsza wymiana udziałów, łączenie i podział spółek. MF zapewnia, że to zgodne z przepisami UE. Eksperci są innego zdania – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując sprawę na łamach gazety zwraca uwagę, że obecnie aport niepieniężny (rzeczowy) do spółki nie jest opodatkowany, jeżeli jego przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Proponowane zmiany wprowadzają dodatkowy warunek braku opodatkowania stanowiący, że spółka otrzymująca aport przyjęła dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład. Zgodnie z dzisiejszymi regulacjami i praktyką, w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części spółka otrzymująca aport powinna kontynuować wartości podatkowe otrzymanych składników majątkowych (brak opodatkowania oznacza również brak zmiany bazy amortyzacji i bazy kosztowej). Oznacza, to że przyjęcie wartości podatkowej w wyższej wysokości może prowadzić do zakwestionowania / korekty kosztów w podmiocie otrzymującym aport. Nie ma to jednak wpływu na brak opodatkowania u podmiotu wnoszącego aport.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że w sytuacji przyjęcia wyższych wartości podatkowych przez podmiot otrzymujący aport, aport staje się opodatkowany dla podmiotu wnoszącego aport. Co ciekawe brak jest równoległej zmiany w przepisach dotyczących amortyzacji, co oznacza, że z jednej strony mamy opodatkowanie aportu u podmiotu wnoszącego, a z drugiej strony brak prawa do rozpoznania wyższych kosztów po stronie podmiotu otrzymującego aport, co prowadzi de facto do podwójnego opodatkowania. Przedmiotowa zmiana wydaje się niepotrzebna i nieuzasadniona. Opodatkowanie transakcji po jednej stronie nie powinno zależeć od faktycznego ujęcia danej transakcji w księgach podatkowych po drugiej stronie. Ponadto, opodatkowanie transakcji po jednej stronie powinno dawać prawo do podwyższonego kosztu po drugiej stronie. Dzisiejszy stan prawny przewidujący brak opodatkowania aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z równoczesnym obowiązkiem kontynuacji bazy amortyzacji i bazy kosztowej jest jak najbardziej racjonalny, zgodny z dyrektywami europejskimi, i nie stwarza pola do nadużyć. W przypadku błędnego ujęcia kosztów po stronie podmiotu otrzymującego aport, organy podatkowe mają pełne prawo dokonać stosownej korekty.

Cały artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 sierpnia 2021 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN