Aktualności

01

Danina nie może windować czynszu

Mieszkania służące trwałemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nie mogą być opodatkowane wyższą stawką - jak dla działalności. Nawet jeśli wynajmuje je firma - wynika z wyroku NSA, który opisuje Rzeczpospolita.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, partner w Thedy & Partners został poproszony o skomentowanie tego orzeczenia przez gazetę. W swojej opinii podkreślił on, że to bardzo ważny wyrok NSA. Cieszy fakt, że Naczelny Sąd Administracji dostrzegł szerszy problem i również względami społecznymi uzasadnił prawo do najniższej (mieszkalnej) stawki podatku od nieruchomości w przypadku lokali wynajmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Nie ma bowiem znaczenia – wbrew wcześniejszym rozstrzygnięciom – czy właściciel udostępnia mieszkania w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz kluczowe jest to, że w lokalu realizowana jest funkcja mieszkaniowa. Dopiero zajęcie lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej – faktyczne, fizyczne zajęcie lokalu na taką działalność – może uprawniać do najwyżej stawki podatku. Szczególnie ważny jest tu ten aspekt społeczny, na który zwrócił uwagę NSA, bo przecież wyższa stawka podatku od mieszkań, przełożyłaby się na duże podwyżki czynszu najmu obciążające najemców, co jednocześnie wypaczałoby sens konstytucyjnego obowiązku władz publicznych prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Miejmy tylko nadzieję, że od tej pory będziemy mogli mówić o ukształtowanej linii orzeczniczej NSA w tym zakresie.

Cały artykuł jest opublikowany w Rzeczpospolitej z 23 listopada 2023 r., str. A11

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN