Aktualności

01

Część przedsiębiorców ponoszących wydatki kwalifikowane na B+R otrzyma zwrot w gotówce

Przedsiębiorcy odliczają od podstawy obliczenia podatku koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową – przypomina MF.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych. – Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje zwrot gotówkowy. Zwrot będzie również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. Zwrot ten wykazuje w się w zeznaniu rocznym – tłumaczy Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. U podatników, którzy w 2019 r. dochody z działalności opodatkowują skalą PIT, zwrot gotówkowy, który trzeba wykazać w zeznaniu za 2019 r. przysługuje w kwocie stanowiącej 17,75% nieodliczonego od podstawy obliczenia podatku odliczenia w związku z poniesionymi kosztami na działalność B+R.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN