Aktualności

01

BI: Rewolucja w opodatkowaniu budowli. Będzie chaos?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca br. był jak trzęsienie ziemi. Teraz mamy ciąg dalszy. Trybunał uznał bowiem, że definicja budowli w podatku od nieruchomości jest niezgodna z konstytucją, ale odroczył utratę jej konstytucyjności o półtora roku. Czy sądy będą czekać półtora roku, żeby orzekać w sprawie opodatkowania budowli zgodnie z wyrokiem TK? Mamy odpowiedź - pisze Business Insider.

Paweł Wyporski, starszy konsultant w Thedy & Partners w komentarzu dla BI przypomniał, że wyrokiem z 4 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. akt: SK 14/21, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że definiujący budowlę art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z konstytucją i straci moc za 18 miesięcy.

Mimo że utrata mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu została odroczona, to sądy administracyjne w swym rozstrzygnięciach powinny uwzględniać stanowisko TK i orzekać w sprawach wątpliwych zgodnie z zasadą in dubio pro tributario, a więc rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatnika.

Pierwsze orzeczenie, uwzględniające przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się już po zaledwie tygodniu od ogłoszenia wyroku TK. W uzasadnieniu wyroku z 12 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gl 375/23, WSA w Gliwicach zwrócił uwagę na najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzona została niekonstytucyjność znajdującego w sprawie przepisu oraz wskazał, że organ podatkowy, który będzie ponownie rozpoznawać toczącą się sprawę powinien w swoim rozstrzygnięciu uwzględnić treść art. 2a Ordynacji podatkowej.

WSA w Gliwicach przypomniał także, że Trybunał dwukrotnie podnosił już wątpliwości konstytucyjne dotyczące definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości oraz wskazywał na konieczność jej zmiany. Najnowsze rozstrzygnięcie TK ostatecznie potwierdza, że prawidłowe stosowanie definicji budowli (ale i budynku) na gruncie podatku od nieruchomości rodzi u podatników liczne i w pełni uzasadnione wątpliwości. Wątpliwości te dotyczą kwestii opodatkowania urządzeń technicznych (tego zagadnienia dotyczył też komentowany wyrok), ale również szeregu innego rodzaju obiektów, takich jak hale namiotowe, obiekty sieciowe czy obiekty kontenerowe.

Pozostaje mieć nadzieję, że nie tylko sądy administracyjne, ale również organy podatkowe nie będą biernie czekać na zmianę przepisów zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zauważając już teraz wadliwość wprowadzonych definicji i rozstrzygając niedające się usunąć w toczących się sprawach wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatników, zgodnie z art. 2a Ordynacji podatkowej.

Cały artykuł można przeczytać pod tym linkiem: Zapadły pierwsze wyroki po orzeczeniu TK w sprawie budowli. Będzie chaos? (businessinsider.com.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN