Aktualności

01

BI: Będzie nowy podatek dla firm. Już za niecałe dwa miesiące

Firmy w kłopotach, osiągające niską marżę, mogą zapłacić wyższy podatek dochodowy niż przedsiębiorstwa w lepszej kondycji finansowej. Tak ma działać podatek minimalny, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Można będzie go jednak uniknąć, ale już teraz trzeba się do tego przygotować - pisze Business Insider Polska.

Jak nowy podatek ma działać dla Business Insider Polska wyjaśnia na przykładach Marek Kończak, radca prawny i starszy menedżer w Thedy & Partners. Ekspert przyznaje, że mimo wielu korzystnych zmian, obowiązująca regulacja może prowadzić do sytuacji absurdalnych.

Przykład 1

Podatnik budujący nieruchomość od trzech lat wykazuje stratę podatkową (wykazanie dochodu jest planowane dopiero po wybudowaniu nieruchomości i jej sprzedaży). Obecnie również wykazuje stratę, przy czym osiąga jedynie niewielkie przychody z tytułu udostępnienia powierzchni reklamowej.

W tej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić podatek minimalny. Podstawa opodatkowania wyniesie 1,5 proc. przychodów powiększonych o niektóre wydatki (np. na usługi poręczeń), lub 3 proc. przychodów (bez dodatkowych powiększeń).

Przykład 2

Podatnik prowadzi działalność hurtową, w której od trzech lat wykazuje minimalną rentowność (poniżej 2 proc.). Załóżmy, że dokonując analizy rozliczeń w grudniu 2024 r. stwierdzi, że uznanie niedawno otrzymanej faktury za koszt uzyskania przychodu spowoduje, że również za ten rok jego rentowność nie przekroczy progu 2 proc. W związku z powyższym może zdecydować się nie rozpoznawać tej faktury jako kosztu podatkowego i zadeklarować w zeznaniu rocznym CIT dochody przekraczające próg 2 proc. przychodów.

– W omawianej sytuacji – przynajmniej teoretycznie i biorąc pod uwagę literalną treść przepisów – podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku minimalnego – komentuje Marek Kończak. To oznacza – dodaje – że w tej i innych podobnych sytuacji podatnicy mogą być zachęcani do ukrywania pewnej nadwyżki kosztów uzyskania przychodów (co jednak – przynajmniej teoretycznie może narazić ich na odpowiedzialność podatkową i karno-skarbową).

– Podatek minimalny jest wysoce niepraktyczny i znacząco komplikuje i tak skomplikowany już system podatkowy. Bardzo szeroka lista wyłączeń oraz szczególny sposób kalkulacji rentowności sprawi zapewne, że podatek będzie należny jedynie od bardzo wąskiej grupy podmiotów. Biorąc pod uwagę fakt, ze istnieje już szereg innych przepisów mających na celu zapobieganie utracie wpływów budżetowych (jak np. podatek od przerzuconych dochodów, czy przyszły podatek minimalny od globalnych korporacji) przepisy o podatku minimalnym w jego obecnym kształcie wydają się zbędne – ocenia Marek Kończak.

Cały artykuł można przeczytać pod tym linkiem: Podatek minimalny wchodzi w życie. Zobacz, jakie będą z nim problemy (businessinsider.com.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN