Aktualności

01

Będą objaśnienia w zakresie domniemania i należytej staranności w cenach transferowych

Ministerstwo Finansów 5 marca uruchomiło konsultacje, w ramach których powstaną objaśnienia dotyczące domniemania oraz należytej staranności, z którymi mamy do czynienia przy rozliczeniach podmiotów powiązanych i cenach transferowych.

Chodzi dokładnie o interpretację art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT. Na uwagi MF czeka do 20 kwietnia.

– Wspomniane regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Ich celem była walka z tzw. rajami podatkowymi. Teraz MF chce wyjaśnić, jak nowe regulacje stosować w praktyce – zauważa Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Trzeba podkreślić, że konsultacje odbywają się na bazie przygotowanego przez MF projektu Objaśnień. Ma on 9 stron. Zawiera on m.in. definicje domniemania i należytej staranności. Przykładowo w projekcie przeczytamy, że „należyta staranność jest pewnym standardem oczekiwań wobec podatników. W stosunku do podatnika, który dochował standardu należytej staranności, nie powinny być wyprowadzane negatywne skutki prawne”. Część z poruszanych w Objaśnieniach kwestii jest dodatkowo zobrazowana przykładami.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN