Aktualności

01

Będą nowe objaśnienia dotyczące metody koszt plus

Resort finansów rozpoczął konsultacje projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda koszt plus. Proces konsultacji zakończy się 17 marca.

Projekt nowych Objaśnień ma 21 stron. W dokumencie MF skupia się na wyjaśnieniu praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody koszt plus. Wśród poruszanych zagadnień są m.in. zakres stosowania tej metody, określenie bazy kosztowej oraz narzutu zysku, kryteria porównywalności transakcji i podmiotów, mocne i słabe strony tej metody czy trudności i błędy w jej stosowaniu.

Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners przypomina, że metoda koszt plus polega na ustaleniu ceny w transakcji w oparciu o koszty związane z tą transakcją powiększone o rynkowy narzut uwzględniający pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane przez strony aktywa.

– Wytyczne OECD zaliczają metodę koszt plus do metod tradycyjnych, która stosowana jest najczęściej do ustalania cen w transakcjach świadczenia usług lub sprzedaży (produkcji) wyrobów. Co ciekawe, metoda koszt plus, o ile bardzo często – ze względu na swoją prostotę – jest stosowana do ustalania ceny transferowej, to stosunkowo rzadko jest wykorzystywana do jej weryfikacji. Powodem jest częsty brak porównawczych danych transakcyjnych. Metoda koszt plus w tym zakresie jest często mylona z metodą marży transakcyjnej netto  – dodaje Cyprian Werykowski.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN