Aktualności

01

Akcje w innej spółce zablokują estoński CIT

Jeśli spółka z o.o. ma akcje w kapitale innej spółki nie skorzysta z estońskiego CIT – wynika z interpretacji podatkowej (nr 0114-KDIP2-2.4010.20.2021.1.AG).

W analizowanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawie, przedsiębiorca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest polskim rezydentem podatkowym. Jest również właścicielem akcji B. S.A., ale jednocześnie jest związany ze spółką B umową kontraktacji. Pojawiła się więc wątpliwość czy w takim przypadku można zastosować opodatkowanie zryczałtowanym CIT.

– Jak wyjaśnił KIS, z przepisów wynika wprost, że jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada akcje w kapitale innej spółki, to w takim przypadku nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (z estońskiego CIT). Wskazuje na to jednoznacznie językowa wykładnia regulacji – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners i nie ma tutaj znaczenia czy to posiadanie jest w pewnym zakresie ograniczone.

W konsekwencji – w opisanym przypadku – uznano, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, będący jednym z warunków uprawniających do skorzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Przedsiębiorca posiada bowiem akcje w innej spółce, tj. w B.

– Jak podkreślono w interpretacji na zmianę tego stanowiska nie ma wpływu również fakt, że posiadanie akcji B oraz obrót nimi istotnie różni się od posiadania akcji w jakiejkolwiek innej spółce. Analizowany przepis – zdaniem KIS – odnosi się wprost do posiadania akcji w innej spółce i nie dokonuje rozróżnienia dotyczącego sposobu obrotu tymi akcjami – dodaje Łukasz Kupryjańczyk.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN