Aktualności

01

2020: Limity podatkowe w górę

Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października pozwala obliczyć wysokość kilku wskaźników podatkowych na kolejny rok.

Kurs tegoroczny był wyższy od tego z ubiegłego roku i wyniósł 4,3734 zł (w 2018 r. było to 4,2795 zł), co oznacza wzrost limitów podatkowych na przyszły rok. Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners wylicza, że limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie biznesu lub są małymi podatnikami wyniesie w 2020 roku 219 000 zł (obecnie 214 000 zł). Małym podatnikiem będzie ten, którego obrót roczny nie przekroczy 5 248 000 zł (obecnie 5 135 000 zł). Z małym podatnikiem pośrednikiem będziemy mieć do czynienia gdy roczny obrót nie przekroczy 197 000 zł (obecnie 193 000 zł). – Kurs euro z 1 października ma też znaczenie dla rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kurs z 30 września jest ważny do prowadzenia pełnej bądź uproszczonej rachunkowości – dodaje Adam Allen.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN